Technika malarstwa

Technika malarstwa na szkle

Malowanie na szkle ma formę obrazu, kiedy używa się farb kryjących szkło. Tradycyjne obrazy charakteryzował: czarny lub barwny kontur obrysowujący przedstawioną postać oraz dodawane do niej ozdoby; płaskie traktowanie osób i rzeczy; posługiwanie się najczęściej kilkoma barwami, kładzionymi równomiernie na większych płaszczyznach; wprowadzanie do obrazu elementów złotych i srebrnych; korzystanie z ikonografii i kopiowanie wzorów religijnych wyobrażeń.

Dziś do malowania używa się szkła wytwarzanego w fabrykach oraz różnorakich farb. Technikę i styl malowania każdy wypracowuje indywidualnie. Malowidło wykonuje się na odwrotnej stronie szyby w ten sposób, że kolejność malowania jest odwrócona. Obraz maluje się niejako pod szkłem, od tyłu, nanosząc najpierw precyzyjnie linie rysunku, które po zakończeniu malowania widoczne będą jako główne kontury. Następnie wykonuje się najdrobniejsze szczegóły i elementy najjaśniejsze, a dopiero potem nakłada się kolory zasadnicze poszczególnych partii przedstawienia oraz tło, które niekiedy mogą stanowić błyszczące folie. Kompozycja obrazu musi być również odwrócona, ponieważ na ukończone malowidło patrzy się z drugiej strony, poprzez taflę szklaną, która pełni zarazem funkcję osłony dla warstwy malarskiej.

Malowanie na szkle wymaga przemyślenia oraz precyzji i wyobraźni. Konieczne jest ciągłe uczenie się, czytanie Pisma św. i żywotów świętych, aby zapoznać się z tym, co chce się malować i w jaki sposób.


Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym artystka Zofia Fortecka opowiada m.in. o technice malarstwa na szkle (film z kanału Culture.pl):Swoimi spostrzeżeniami na temat techniki malarstwa na szkle dzieli się Bogdan Dziadzio: