Aktualności

Wystawa 2020: "Świątynią Boga jesteśmy"


Mimo trudności związanych z pandemią otworzyliśmy tegoroczną wystawę, której hasło brzmi: "Świątynią Boga jesteśmy". Uroczysta inauguracja nastąpiła w sobotę 4 lipca 2020 r. w Kaplicy na Jaszczurówce, na Mszy św. o godz. 17.00. Po niej uczestnicy mieli możliwość zobaczenia nowej wystawy umiejscowionej w podziemiach kaplicy. Zamknięcie planowane jest na niedzielę 30 sierpnia. 
Jak co roku, już od 33 lat, w podziemiach Kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem, jako klerycy z seminarium Księży Marianów w Lublinie przygotowaliśmy kolejną wystawę malarstwa na szkle.

Zaprosiliśmy w tym roku naszych artystów i wszystkich odwiedzających galerię do refleksji nad tematem „Świątynią Boga jesteśmy”. Przynagla nas do tego zbyt wiele utrwalonych stereotypów na temat Kościoła. Łatwo zredukować go do duchowieństwa, instytucji czy budynków. Chcielibyśmy zaprosić Was do odnowionego spojrzenia na Kościół jako żywe Ciało Chrystusa, jako żyjącą w jedności Wspólnotę ochrzczonych. Wierzymy, że wielu zwiedzających podejmie także głęboką refleksję nad swoją własną tożsamością chrześcijańską, nad byciem Świątynią Ducha Świętego z należnym świątyni szacunkiem, przynależnością do Kościoła, a także odpowiedzialnością za Kościół.

Tegoroczny temat jest nawiązaniem do słów św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1 Kor 3,16-17). Św. Stanisław Papczyński, Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, poświęcił temu zagadnieniu przepiękne dzieło „Mistyczna Świątynia Boga”. Pisze w nim o człowieku: „Ty zatem, ziemskie bóstwo, rozważ ze mną i poznaj czym jesteś? Jesteś obrazem Boga". 

Motyw świątyni pojawia się często na kartach Biblii już od Starego Testamentu. Pierwszą świątynię dla Boga zbudował król Salomon w 966 r p.n.e. Jednak została ona zniszczona przez wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora II około 587 roku p.n.e. Po powrocie z niewoli babilońskiej (536 p.n.e.) wzniesiono drugą świątynię. Trzecią zaś świątynię zawdzięczamy Herodowi Wielkiemu, który zbudował ją w 20 r. p.n.e. i przetrwała ona do 70 n.e. To właśnie do niej pielgrzymował Jezus Chrystus, jak to relacjonują Ewangelie.

Ewangelie opisują kilka ważnych wydarzeń z życia Chrystusa, które dzieją się w świątyni. Najbardziej znaczącym wydaje się wyrzucenie przez Jezusa bankierów i przekupniów handlujących na dziedzińcu świątyni. Jezus Chrystus nie koncentruje się na widzialnym budynku jako takim, ale nad przesłaniem jakie on niesie. Świątynia Jerozolimska jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem, mieszkaniem Jego Ojca, domem modlitwy. Swoich słuchaczy Chrystus prowadzi ku temu co ten budynek zapowiada. Dlatego nauczał: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.” Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała (J 2,18-21). Świątynia jest figurą misterium Chrystusa. Jeśli ogłasza jej zburzenie, to ukazuje w ten sposób swoje własne wydanie na śmierć i wejście historii zbawienia w nową epokę, w której Jego Ciało będzie ostateczną Świątynią (por. KKK 593). To właśnie Jego widzialne Ciało-Kościół jako wspólnota ochrzczonych otrzyma Ducha Świętego, aby pójść na cały świat, głosić orędzie zbawienia i zgromadzić w jedności ludy całej ziemi.

Katechizm przypomina o potrójnym wymiarze chrześcijańskiego rozumienia świątyni: to Chrystus jest prawdziwą Świątynią Boga, "miejscem, w którym przebywa Jego chwała". Ponadto każdy chrześcijan przez łaskę Bożą staje się również świątynią Ducha Świętego, żywym kamieniem, z których jest budowany Kościół-żywa Świątynia wierzących (por. KKK 1197).

Fotorelację z tegorocznej wystawy można obejrzeć w dziale „Poprzednie wystawy”.Zapraszamy