Poprzednie wystawy

Wystawa 2013: "Duch Stwórca. Początek i Wiara"