Aktualności

Wystawa 2024: "Powołani do świętości" - zapowiedź


Kolejna edycja Wystawy Malarstwa na Szkle w Galerii Religijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II już niebawem. Rozpoczniemy 13 lipca o godzinie 17:00. Wystawa potrwa do końca sierpnia - wstęp wolny.
W tym roku pochylamy się nad hasłem: "Powołani do świętości". Chcemy poruszyć temat powszechnego powołania do świętości, w którym każdy człowiek może odnaleźć sens życia. Naszym zamysłem jest, aby w obrazach spróbować przedstawić darmową miłość Boga względem nas, która uzdalnia do autentycznej świętości. Udziału w niej dostępujemy przez chrzest, w którym umiera stary człowiek, a powstaje nowy. To wszystko dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Boga, dokonanemu przez Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał.
 
Szczególnym przykładem realizacji tego Bożego powołania jest Matka Boża. Ona już teraz raduje się świętością w Niebie, przebywając w chwale Ojca z duszą i ciałem. Wpatrując się w Nią, możemy ujrzeć Kościół w pełni swojego rozkwitu. Maryja, jako Dziewica i Matka może być wzorem zarówno dla małżonków, jak i dla osób konsekrowanych. Przez swoje radosne "Niech mi się stanie!" może być przykładem dla każdego człowieka w realizacji powołania do świętości w różnych stanach życia.
 
W Galerii nie zabraknie też przedstawień świętych, którzy również przyjęli wielki dar Boży. Ten dar zaowocował w ich codziennym życiu. Doskonałość, do jakiej zostali wezwani realizowali często w zwyczajnej codzienności. Wśród beatyfikowanych i kanonizowanych są zarówno męczennicy, duszpasterze, zakonnicy, jak i ludzie świeccy. Warto wspomnieć o wielu, którzy nie będąc wyniesionymi na ołtarze, już cieszą się chwałą Nieba, a których uroczystość Kościół obchodzi 1. listopada.
 
Każdy człowiek jest wezwany do przyjęcia daru Bożego miłosierdzia i realizacji doskonałości na wzór Boga. Nikt nie może uczynić tego o własnych siłach, ale potrzebuje otwarcia się na łaskę Bożą. Mamy nadzieję, że obrazy malowane na szkle pozwolą rozbudzić we wszystkich odwiedzających pragnienie tej świętości.
 
Galeria będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 - 16:30, w niedziele 11:00 - 16:30. Codzienna przerwa będzie w godz. 13:30 - 14:30.