Aktualności

Wystawa 2021: "Naskie Świątki" (zapowiedź)


Zbliża się tegoroczna, już XXXIV wystawa, malarstwa na szkle w Galerii Religijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II w Zakopanem w Jaszczurówce. Jej hasło brzmi "Naskie Świątki".
Galeria będzie dostępna do zwiedzania bezpłatnie w dniach od 4 lipca do 29 sierpnia 2021 r. w godzinach 10.00-16.30 (niedziele 11.00-16.30) w podziemiach kaplicy w Jaszczurówce.
Tematem tegorocznej wystawy jest hasło „Naskie Świątki”. W gwarze góralskiej „naskie” znaczy po prostu „nasze”. Świątkiem zaś nazywa się zazwyczaj ludową rzeźbę Osób Boskich, bądź świętych. W tegorocznej wystawie rozszerzamy zakres tej nazwy o malarstwo na szkle. Chcemy przybliżyć obraz Boga i świętych, jaki utrwalił się wśród polskich górali. Przedstawienia ludowe często naznaczone są „naskością” tzn., że Matka Boża i Pan Jezus są ukazywani w taki sposób, jakby pochodzili stąd, z Podhala. Dla górali wiara i pobożność jest czymś bliskim, osadzonym w codzienności. Zdarzenia opisane w Ewangelii nie są traktowane jak coś, co działo się dawno temu i nie ma związku z obecnym życiem, ale mają miejsce tu i teraz, są osadzone wręcz w góralskich realiach. 

Poprzez tegoroczną wystawę chcemy zgłębić fenomen religijności ludowej, szczególnie tej charakterystycznej dla górali. Chcemy ukazać piękno i wartość tego rodzaju religijności oraz wskazać na zawarte w niej elementy ewangeliczne. Ufamy, że tegoroczna wystawa przybliży zwiedzającym tę formę wyrażania wiary, może uwolni od stereotypów z nią związanych, a nawet pozwoli zachwycić się jej pięknem.

Rok 2021 jest dla nas szczególny. Wspominamy bowiem okrągłe rocznice śmierci artystów, którzy wystawiali swoje prace w naszej galerii. I tak kolejno obchodzimy 10 rocznicę śmierci Władysława Walczaka-Banieckiego i 20 rocznicę śmierci Zdzisława Walczaka. Dlatego też, podczas tegorocznej wystawy, będzie możliwość podziwiania ich prac.