Aktualności

Wystawa 2018: "Aniołowie są wśród nas"


XXXI Wystawa Malarstwa na Szkle w kaplicy w Jaszczurówce będzie nosiła tytuł „Aniołowie są wśród nas”. W naszych czasach wiele się słyszy o aniołach, są to często informacje legendarne lub mityczne albo pochodzenia magicznego czy ezoterycznego, a często postać aniołów spotykamy w banalnej komercji. 
Aniołowie zaś jako stworzenia czysto duchowe posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (Katechizm Kościoła Katolickiego 330). Aniołowie mają konkretny udział w stworzeniu: W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca, który jest w niebie" (Por. Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, „by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103,20) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 329). 

Wypełniają więc rozmaite role i zadania, a stopnie ich doskonałości i miłości dzielą je według tradycji na dziewięć chórów. Postaci te przejawiają się w różnych sytuacjach na kartach Starego Testamentu, ostatecznie zaś mają istotną rolę w dziele Jezusa Chrystusa – od Wcielenia, gdy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi radosną nowinę, po Zmartwychwstanie, kiedy aniołów spotykają kobiety w pustym grobie, aż po czasy ostateczne, kiedy będą towarzyszyć Chrystusowi w czasie Jego powrotu i sądu. Te byty duchowe są stróżami ludzi, miast, krajów, narodów. Ostatecznie każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest naszym przyjacielem, opiekunem i orędownikiem u Boga.  Z aniołami mamy więc nieustanny kontakt: urzeczywistniający się w liturgii oraz obecny w życiu codziennym.

Poprzez temat „Aniołowie są wśród nas” pragniemy zwrócić uwagę na postaci aniołów, ich istoty, działania. Chcemy niejako zrzucić zasłonę milczenia i pokazać bliskość tych stworzeń oraz ich udział w dziele stworzenia 
i zbawienia. Chcemy w końcu odmitologizować oraz wyprowadzić temat aniołów z błędnych założeń magicznych i ezoterycznych. Co więcej, przez postaci aniołów, pragniemy zwrócić uwagę na istnienie świata duchowego, który powinien być bliski i oczywisty każdemu chrześcijaninowi. Pragniemy tym samym spoglądać ku naszej przyszłości, ku trwaniu na wieki w niebie, w jednej wspólnocie ludzi zbawionych i aniołów, w obliczu miłości Boga.

Fotorelację z tegorocznej wystawy można obejrzeć w dziale "Poprzednie wystawy".