Poprzednie wystawy

Wystawa 2005: "Oblicze Chrystusa"