Poprzednie wystawy

Wystawa 2004: "Przyjście Chrystusa"