Poprzednie wystawy

Wystawa 2002: "Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa"