Poprzednie wystawy

Wystawa 1995: "Święta Rodzina"