Anna Madeja

Anna Madeja mieszka i maluje na szkle w Szczawnicy. 
Urodziła się i wychowała już po wojnie w rodzinie góralskiej. 

Pilnie obserwowała obecne i dawne obyczaje góralskie, legendy i baśnie, które później przedstawiała w swych obrazach. Obecnie w twórczości Anny Madejowej dominuje tematyka sakralna, a zwłaszcza bożonarodzeniowa i wielkanocna. Artystka jest w zasadzie samoukiem. Malowanie rozpoczęła w wieku dwudziestu kilku lat. Będąc wychowawczynią przekazywała dzieciom swoją pasję tworzenia, wprowadzając je jednocześnie w kolorowy świat baśni i legend góralskich. W tym też czasie poślubiła Józefa Madeję – rzeźbiarza.

Pierwszy poważniejszy sukces osiągnęła w roku 1984, na konkursie zorganizowanym przez miejscowe Muzeum Etnograficzne w Rabce. Następne lata to uczestnictwo w wielu plenerach i wystawach na terenie Polski, a potem za granicą: w Niemczech, Francji, Szwecji, Izraelu, USA. Zdobywała pierwsze miejsca, nagrody i wyróżnienia. Wiele z wystawionych prac jest już w muzeach i galeriach etnograficznych oraz zdobią pomieszczenia prywatnych kolekcjonerów nie tylko w Polsce. Ciekawym przeżyciem dla artystki była wystawa na promie pływającym na trasie Świnoujście – Ystad. Artystka ma za sobą 4 wystawy w Sejmie i ponad 30 wystaw w naszej kaplicy na Jaszczurówce.

Pani Anna została oznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy artystycznej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Medalem im. Józefa Szlaja za zasługi dla miasta i gminy Szczawnica. Jednak największą dumą pani Anny jest to, że jej obrazy „Madonna Pienińska” oraz „św. Michał” znajdują się w kolekcji świętego Jana Pawła II w Watykanie.

Anna Madeja przez wiele lat przekazywała swoją wiedzę i pasję twórczą ludziom młodym, plastycznie uzdolnionym. Wielu z nich zostało już wyróżnionych w konkursach, a także miało swoje wystawy. Państwo Madejowie wspomagają swymi pracami imprezy charytatywne oraz różne aukcje, z których dochód przeznaczony jest dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Pani Anna przez lata była prezesem, a obecnie jest honorowym członkiem towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Klubu Twórców w Szczawnicy. 

 
Wraz z mężem i siostrzenicą prowadzi w Szczawnicy Galerię Sztuki Ludowej i Rękodzieła „Krzywa Jabłonka” – zwaną Sklepikiem Potrzeb Kulturalnych: www.krzywajablonka.pl
Obrazy Pani Anny można oglądać także w małej Galerii Eglander Caffe w Szczawnicy, w Czytelni Naukowej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w domu Kultury Zacisze w Warszawie.